Werken en leren

Interesse in een opleiding in de zorg?
Je bent van harte welkom bij Sevagram!

Welke opleidingen zijn mogelijk?
  Van Verzorgende
naar Verzorgende IG
Verzorgende IG MBO verpleegkundige HBO verpleegkundige Duaal ouderenzorg* HBO-verpleegkundige
Niveau 3 3 4 6 6
Duur** Circa. 1 jaar Circa 2,5-3 jaar Circa 2,5-4 jaar Circa  2 jaar Circa 3 jaar

* Instroom vanaf HBO-V leerjaar 3 of 4, ** Duur opleiding is een indicatie

Heb ik een vooropleiding nodig?

Zeker is het fijn als je een vooropleiding in de zorg hebt gehad. Maar daarnaast is het ook mogelijk om in te stromen op niveau 3 met een heel ander diploma. Als je hart voor de zorg hebt, een gedreven, enthousiast en bereid bent om tijd en energie te investeren in een opleiding, dan is veel mogelijk!

Ik ben in het verleden met een zorgopleiding gestart, maar heb deze niet afgerond.

Als je met een zorgopleiding gestart bent, maar deze niet hebt afgerond, dan willen wij jou zeker helpen om de opleiding alsnog af te kunnen ronden. Onze instroommomenten zijn elk jaar in de maand februari en september. Dan kan er ook gesolliciteerd worden. Geef in jouw sollicitatie duidelijk aan welk gedeelte je al gehad hebt en wat je nog moet behalen. Dan kunnen we samen kijken wat de mogelijkheden zijn!

Waar ga ik mijn opleiding volgen?

Opleidingen bieden wij aan via Vista college en Zuyd Hogeschool in Heerlen.

Hoe gaat aanmelding voor een BBL-opleiding?

Als je een BBL opleiding wil gaan doen, is het nodig dat je een opdrachtgever hebt die jou een BBL overeenkomst aanbiedt. Bij Sevagram zijn regelmatig mogelijkheden om een BBL opleiding te gaan volgen. Heb je interesse? Solliciteer dan in februari of september op een van de opleidingsvacatures. Deze worden gepubliceerd op deze website onder het kopje vacatures. Een sollicitatiegesprek en het maken van een haalbaarheidstest zijn onderdeel van de procedure.

Blijf ik gedurende het hele opleidingstraject op één locatie werken?

Ga je een niveau 3, 4 of 6 opleiding doen, dan wissel je gedurende het opleidingstraject meerdere keren van locatie. Dit kan in regio de Heerlen, Heuvelland of Maastricht zijn. We doen dit om jou zo breed mogelijk op te kunnen leiden in de zorg.

Wie begeleidt mij gedurende de opleiding?

Op de afdeling waar je werkt word je begeleid door een werkbegeleider. Dit is een collega op jouw afdeling die getraind is in het begeleiden van studenten en minimaal hetzelfde niveau heeft waarvoor jij wordt opgeleid. Daarnaast is ook de praktijkopleider jouw aanspreekpunt voor overstijgende zaken.

Wat voor een contract krijg ik?

Je krijgt een leer- arbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding + drie maanden voor eventuele vertraging die je kunt oplopen gedurende de opleiding. Ruim voor diplomering maken wij afspraken met jou over de locatie waar je aan de slag gaat als gediplomeerd zorgmedewerker.

Hoeveel moet ik minimaal werken?

Voor de niveau 2, 3 en 4 opleidingen bieden wij een 28-uurs contract aan. Voor niveau 6 bieden wij een 32-uurs contract aan.

Wordt mijn lestijd vergoed?

Lestijdvergoeding vindt plaats naar rato.

Wat wordt mijn salaris?

Je ontvangt een leerlingensalaris, conform cao VVT. Voor zij-instromers mogen wij volgens de CAO VVT positief afwijken van het leerlingensalaris.

Wie betaalt college- en boekengeld?

Sevagram betaalt jouw college- en boekengeld en de benodigde licentiekosten.

Wat gebeurt er als ik tussentijds stop met de opleiding of tijdens of binnen twee jaar overstap naar een andere werkgever?

Als je de overstap maakt naar een andere werkgever, dan vinden wij dat uiteraard heel jammer, maar zullen daar ook alle begrip voor hebben. Stop je met de opleiding of verlaat je Sevagram binnen twee jaar na diplomering, dan hanteren wij een terugbetalingsregeling.

Ik wil graag solliciteren

Solliciteren voor een volledig opleidingstraject is mogelijk in de maand februari en september via een van de opleidingsvacatures die worden gepubliceerd op deze website onder het kopje vacatures.

Heb je een vraag over welke trainingen, bijscholingen of opleidingen dan ook? Wij denken graag met je mee!

Stage

Welke stagemogelijkheden zijn er?

Sevagram biedt de volgende stagemogelijkheden aan:

MBO: Zorgopleidingen, Maatschappelijke Zorg , Bedrijfsadministratie, Administratie & Secretarieel, Techniek & ICT, Facilitaire Dienstverlening.
HBO: HBO-Bachelor of Nursing, Social Work, Creatieve Therapie, Erg-Fysio, Logopedie, Facility Management, Communicatie en Business studies.
WO: Geestelijke Gezondheidskunde, Psychologie en Geneeskunde.

 

De stages voor MBO en HBO opleidingen lopen via onze contacten met de diverse opleidingen in de regio. De stage wordt direct met de coördinatoren geregeld. Alle MBO stageplekken bij Sevagram zijn erkend door kenniscentra die zich bezig houden met betreffende beroepskwalificaties en werkprocessen op dat gebied. Sevagram is een erkend leerbedrijf door SBB, ECABO, Kenwerk en Kenteq. Verder zijn er mogelijkheden voor werkervarings- en beroepsoriënterende stages voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs en Arbeidsmarkt Kwalificerend Assistent (AKA).

 

Wat biedt Sevagram?

Jaarlijks biedt Sevagram aan circa 300 studenten een stageplek. Dit binnen erkende stageplaatsen, waar begeleiding wordt geboden door gekwalificeerde werkbegeleiders en praktijkopleiders.
We bieden, indien van toepassing, een stagevergoeding volgens de CAO-VVT.

Wat verwacht Sevagram van de student?

Van jou wordt verwacht dat je bereid bent om een beroepshouding te ontwikkelen die past binnen de Planetree-visie die Sevagram omarmt (https://www.sevagram.nl/planetree.html ).

Hoe kan ik mij aanmelden?

Op het in te vullen stageformulier BOL geeft de student aan naar welke stageplek de voorkeur uit gaat. De aanvraag voor een stage dient minimaal 2 maanden voor aanvang van de stage te worden ingediend. Indien er vragen zijn kun je een mail sturen naar: stage@sevagram.nl
Let er goed op dat je het formulier volledig invult.

Tot snel?