Wat doet zo’n jonkie in de ouderenzorg?

Ellen de Krey, HBO Verpleegkundige, Locatie Oosterbeemd

Je wilt niet weten hoe vaak ik de vraag heb gekregen wat ik nu zo leuk vind aan werken in de ouderenzorg. Ik zal uitleggen hoe ik in de ouderenzorg ben beland. Vanuit de HAVO ben ik naar de Verpleegkundige opleiding op Zuyd Hogeschool gegaan. Na verschillende stages moest ik voor het derde en vierde leerjaar een keuze voor een afstudeerrichting maken. Na meeloopdagen in verschillende settingen is mijn keuze Verpleegkunde Geriatrie en Gerontologie (VGG) geworden. Deze afstudeerrichting is specifiek voor de ouderenzorg. Dit betekende dat ik stages in de ouderenzorg had en al mijn afstudeeropdrachten gericht waren op oudere cliënten en de hierbij komende zorgvragen en ziektebeelden.

Waarom ik het zo leuk vind om in de ouderenzorg te werken?
Om het veel gehoorde vooroordeel van tafel te vegen: saai is het zeker niet! En billen wassen? Ja, dat hoort erbij, maar dat is zeker niet het enige wat we in de ouderenzorg doen! Er komen vaak meerdere ziektebeelden bij kijken, wat zorgt voor complexiteit in de casussen. We werken met veel disciplines samen, zoals artsen, fysio- en ergotherapeuten, logopedisten, psychologen, diëtisten en dan nog de verschillende niveaus en functies in de zorg (MBO- en HBO-verpleegkundigen, verzorgenden IG, eerstverantwoordelijke verzorgenden, helpenden, zorgassistenten en zorgondersteuners).

Hoe ik bij Sevagram terecht ben gekomen?
Inmiddels ben ik al weer een paar jaar werkzaam bij Sevagram. Tijdens mijn derde jaar van de HBOV-opleiding in 2015 had ik mijn eerste stage bij Sevagram. Dit was in de toenmalige thuiszorg en is mij goed bevallen. Vervolgens heb ik voor mijn afstudeerstage bij de locatie Molenpark gesolliciteerd, een verpleeghuis voor psychogeriatrische cliënten. Hier heb ik een jaar stage gelopen en mijn afstudeerscriptie en -onderzoek over het signaleren van pijn bij cliënten met dementie gedaan. Een super interessant onderwerp, waar ik in eerste instantie niet aan dacht. Mede door mijn toenmalige teammanager en stagebegeleiders ben ik op dit onderwerp gekomen. Uiteindelijk heeft mijn scriptie geleid tot een aanpassing in het elektronisch cliënten dossier (ECD) van Sevagram. Ik heb hierover een artikel geschreven voor het blad van Sevagram en diverse presentaties gegeven. Natuurlijk super leuk dat mijn harde werken zo wordt gewaardeerd!

Na het behalen van mijn diploma in juli 2016 ben ik aangenomen in Oranjehof, een locatie met verpleeghuis- en verzorgingshuiscliënten. Het verzorgingshuis met cliënten hun eigen huisarts en apotheek was even wennen. Bij verpleeghuiscliënten is de verpleeghuisarts hoofdbehandelaar en zijn alle disciplines veel sneller en makkelijker te bereiken en bij een casus te betrekken. Bij verzorgingshuiscliënten komt heel wat administratie kijken, iets wat een hele uitdaging kan zijn.

Sinds eind 2017 ben ik werkzaam in Oosterbeemd, een zorgcentrum met ook een mix van verpleeghuis- en verzorgingshuiscliënten met een somatisch ziektebeeld op de voorgrond. Weer een andere sfeer en andere setting. De mix maakt het uitdagend om de zorg en bijbehorende middelen zo te bieden zoals je dat graag wilt. Weer een uitdaging, maar dat in combinatie met de voldoening van de zorg maakt mijn baan zo leuk!