Hoe ziet een dag van een hbo-verpleegkundige in het verpleeghuis er uit?

Ellen de Krey, HBO Verpleegkundige, Locatie Oosterbeemd

Mijn dag start om 5.45 uur met de wekker die afgaat.
Ik draai voornamelijk vroege diensten. Dus mijn dag start al vroeg!

6.40 uur
De werkdag begint met de overdracht van de nachtdienst. Hierbij wordt ook gekeken of iedereen aanwezig is. Daarnaast worden de bijzonderheden in huis besproken.

6.50-7.00 uur
Na de overdracht van de nachtdienst wordt ingelezen op de afdeling en worden de taken verdeeld. Tevens worden de bijzonderheden betreffende cliënten besproken. Hierbij is één verzorgende of mbo-verpleegkundige de dagoudste en deze waakt ervoor dat alle opdrachten worden uitgevoerd en in de gaten houdt hoe het gaat op de afdeling.
Rond deze tijd loop ik als hbo-verpleegkundige een rondje door het huis. Ik ga alle (in het geval van Oosterbeemd) drie de afdelingen af en overleg met de dagoudste hoe het ervoor staat. Hierbij wordt gekeken naar ziekmeldingen en eventuele bijzonderheden waarbij ik kan ondersteunen. Wanneer meerdere hbo-verpleegkundigen aanwezig zijn verdelen we deze ‘inventarisatieronde’ en wordt onderling overlegd wie waar gaat ondersteunen.

7.00 uur
Start met de zorg, de collega’s gaan naar de eerste cliënten toe. Ik lees de bijzonderheden van het huis in het dossier door en bekijk wat er voor die dag in mijn agenda staat.

7.10 uur
Daarna ondersteun ik, waar nodig, de zorg. Bijvoorbeeld door cliënten te ondersteunen bij de ochtendzorg, het uitdelen van medicatie of het uitvoeren van (of ondersteunen/coachen bij) verpleegtechnische handelingen. Eventueel kijk ik mee bij casussen waarbij collega’s tegen problemen aan lopen en geef ik hierover advies. Soms zijn het de kleine dingen die zorgen dat een cliënt anders reageert of waarom iets bij de ene collega wel lukt en bij de ander niet.
Ook signaleer ik zaken en als het nodig is schakel ik paramedische ondersteuning in zoals een psycholoog, ergo- of fysiotherapeut.

10.00 uur Koffiepauze!
Al moet ik bekennen dat ik geen koffie drink, ik houd het dus bij thee. 

10.15 uur
Na de ‘koffiepauze’ hebben we een korte overdracht waarbij wordt bekeken hoe het ervoor staat op de afdeling en wie wat gaat doen. Ik ga hierna verder met mijn eigen taken.

10.30-12.00 uur
Naast de zorg aan het bed werk ik ook aan verbeterplannen voor bijvoorbeeld hygiëne. Nadat de collega’s verder gaan met de zorg, ga ik hiermee aan de slag. Bijvoorbeeld door een verbeterplan verder uit te werken, een overleg, het inlezen voor een MDO (Multi Disciplinair Overleg) of handel ik MIC (Melding Incident Cliënt) af.

12.00-12.30u Lunchpauze!
Want we moeten ook onszelf blijven verzorgen! En gezellig lunchen met collega’s is soms precies wat je even nodig hebt.

12.30-15.30u
Deze tijd gebruik ik voor overleggen of werk ik verder aan bijvoorbeeld een verbeterplan. Dit verschilt iedere dag dus een agenda kan ik niet missen. Verder neem ik deel aan twee werkgroepen/commissies die Sevagrambreed werken. De werkzaamheden hiervoor doe ik ook in de middaguren. Daarnaast is het MDO op locatie vaak in de middaguren. Voor het MDO verdiep ik mij in het dossier van de te bespreken cliënten. Ook lees ik dagelijks de rapportages van de cliënten in het Elektronisch Cliënten Dossier om op de hoogte te blijven.
Als ik voor afspraken niet weg ben van Oosterbeemd, houd ik samen met mijn collega hbo-verpleegkundigen in de gaten hoe het gaat op de afdeling, zodat ik indien nodig kan ondersteunen. En als er bijzonderheden zijn dan weten de collega’s mij te vinden (of ik verstop me niet goed genoeg).

Dit is een korte kijk op een werkdag van een hbo-verpleegkundige in een verpleeghuis bij Sevagram. Deze ziet er voor iedere locatie en bij iedere doelgroep weer anders uit. Mijn werkdagen zijn in ieder geval nooit hetzelfde en ik laat mij daarom iedere dag weer opnieuw verrassen.