Een persoonlijk en integer verhaal over de omgang met mensen met dementie

Astrid Korpel, Verzorgende, Locatie Tobias

Mevrouw is één van onze cliënten met dementie. Haar geestelijk vermogen en haar gezondheid gaan de laatste tijd hard achteruit. Ze oogt gespannen en zorgelijk en is vaker angstig. Het valgevaar neemt toe. Ze heeft graag mensen om haar heen. Ze praat nog veel en zingt graag, maar ook dat doet ze de laatste tijd op een zorgelijke manier, waarbij ze de hele tijd in herhaling valt. Ze bidt ook heel veel hardop. Andere cliënten beginnen zich er soms aan te irriteren, maar dat merkt ze niet meer.

Naar bed gaan wordt moeilijker. Ze lijkt bang te zijn en wil vaak opstaan, terwijl ze erg moe is.
Familie heeft een radio op haar kamer gezet waar we zachte muziek of vogelgeluiden afspelen. Dit zorgt voor ontspanning.

Deze avond help ik haar naar bed. Ze heeft hulp nodig met omkleden. Ik praat heel zachtjes tegen haar. Verder is het stil om ons heen. We lopen samen naar haar bed en ze gaat liggen. Ze is heel gespannen en ze houdt haar hoofd nog even omhoog. Ik help haar zachtjes haar hoofd op het kussen neer te leggen. Ze ligt naar me toegedraaid en ik neem de tijd.

Ik plaats de stoel naast haar bed en leg mijn hoofd naast haar op het kussen. Ze kijkt naar me en begint te vertellen in haar eigen taal en ik luister. Om haar zo weinig mogelijk prikkels te geven reageer ik heel zachtjes, met alleen maar iets kleins; mmm, oh ja….
Zo liggen we wel 10 minuten, zij vertelt en ik luister. Ze wordt rustig en kijkt me weer aan. We liggen met onze hoofden naar elkaar gedraaid. Ik lach naar haar en ze lacht terug. En het is weer een tijdje stil. Ik laat haar in deze stilte mijn ademhaling horen en ik zie hoe ze zich steeds meer ontspant. Dan begint ze te zingen: lalala…en maakt haar eigen nieuwe liedje. En ik ken dat liedje en zing mee. Dan wordt het stil. Ik sta op en ze blijft ontspannen liggen. Zachtjes zeg ik “welterusten” en loop naar de deur zonder dat ze onrustig wordt. Mevrouw heeft die avond heerlijk ontspannen geslapen.