Arbeidsvoorwaarden

Er is één Cao voor medewerkers van de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT). In deze Cao zijn belangrijke landelijke arbeidsvoorwaarden vastgelegd. Met daarin onder meer afspraken over arbeidsovereenkomst, beloning, arbeidsduur, werktijden, verlofmandje en de eindejaarsuitkering.

Over scholing, bepaalde (on)kostenvergoedingen, beloningstoeslagen, werkoverleg et cetera kunnen zorgorganisaties zelf afspraken maken met hun ondernemingsraad. Dit biedt hen mogelijkheden om een deel van de arbeidsvoorwaarden af te stemmen op de eigen organisatie en omstandigheden.

De volledige tekst van de actuele CAO VVT 2018-2019 kunt u hier lezen en downloaden.